βακόν

βακόν
Grammatical information: adj.
Meaning: πεσόν. Κρῆτες H.
Origin: XX [etym. unknown]
Etymology: Deriving the word from a verb *βά̄κω, Aor. *ἔβᾰκον (Bechtel Dial. 2, 782), which is unknown, is without value. Connecting βάκτρον (`stick'! s. βακτηρία) is improbable. So is βάκται ἰσχυροί H. Completely unknown. - Cf. ἀβακής.
Page in Frisk: 1,211

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

  • βακτηρία — βακτηρία, η (AM) ραβδί, μπαστούνι μσν. στήριγμα, βοήθεια αρχ. το ραβδί των δικαστών, έμβλημα του αξιώματός τους. [ΕΤΥΜΟΛ. Η λ. βακτηρία προέρχεται πιθ. από *βακτήρ, υποθ. τ. παράλληλος προς το βάκτρον* (πρβλ. αροτήρ, άροτρον). Βάση αυτών των… …   Dictionary of Greek

  • bak- —     bak     English meaning: stick, to hit     Deutsche Übersetzung: ‘stab as Stutze”, also ‘stechen, stoßen, schlagen”?     Material: Lat. baculum “ a staff, walking stick “ from *bac (c)lom, older *bak tlom; vestiges of cc in Dimin. bacillum,… …   Proto-Indo-European etymological dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.